Dobrovoľný hasičský zbor Kanianka


Adresa: Stará cesta - bez popisného čísla, 972 17 Kanianka

E-mail: dhzkanianka@gmail.com

IČO: 001774741903

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3509000000005165498081 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)