Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. Anglický názov: Early Childhood Intervention Center Prešov


Adresa: Vodárenska 3, 080 01 Prešov

IČO: 45744700

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK0331000000004340100807 / kód banky: 3100 (Prima banka Slovensko, a.s. (predtým Sberbank Slovensko, a.s.))

Príjmy organizácie Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. Anglický názov: Early Childhood Intervention Center Prešov z 2% z dane:

RokPríjem
20163975.61 €