Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. Anglický názov: Early Childhood Intervention Center Prešov

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. Anglický názov: Early Childhood Intervention Center Prešov, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. Anglický názov: Early Childhood Intervention Center Prešov min. 40 hodín v roku 2023 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Vodárenská 5985/3, 8001 Prešov

IČO: 45744700

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK0331000000004340100807 / kód banky: 3100 (Prima banka Slovensko, a.s. (bývalá Sberbank Slovensko, a.s.))

Príjmy organizácie Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. Anglický názov: Early Childhood Intervention Center Prešov z 2% z dane:

RokPríjem
20163975.61 €

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!