Telovýchovná jednota Družstevník


Adresa: Nová štvrť 720, 98055 Klenovec

IČO: 00692697

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4609000000000068940955 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)