Liga proti reumatizmu - Miestna pobočka Košice

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Liga proti reumatizmu - Miestna pobočka Košice registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2015/2016.


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Ladožská 16, 4012 Košice

IČO: 31822142/ 9

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2875000000004007876388 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!