DOMKA - združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - Daliborovo nám.


Adresa: Daliborovo nám. 1, 85101 Bratislava

IČO: 317892180001

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5102000000003213624355 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)