FK Veča


Adresa: Hospodárska 1, 92705 Šaľa

IČO: 00892301

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1111110000006621327003 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)