C.A.L.E.H. n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu C.A.L.E.H. n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali C.A.L.E.H. n.o. min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Skuteckého 132/22, 97401 Banská Bystrica

IČO: 45739234

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK9411110000001188223007 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)

Príjmy organizácie C.A.L.E.H. n.o. z 2% z dane:

RokPríjem
2015156.87 €
2014422.85 €

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!