Kongregácia sestier premonštrátok, Slovenská provincia

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Kongregácia sestier premonštrátok, Slovenská provincia registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2017/2018.


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Kláštor Pia XI., P. Jantauscha 665/13, 92203 Vrbové

IČO: 00586714

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

IBAN číslo účtu: SK3611110000001183547002 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!