Kongregácia sestier premonštrátok, Slovenská provincia

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Kongregácia sestier premonštrátok, Slovenská provincia, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Kongregácia sestier premonštrátok, Slovenská provincia min. 40 hodín v roku 2017 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Kláštor Pia XI., P. Jantauscha 665/13, 92203 Vrbové

IČO: 00586714

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

IBAN číslo účtu: SK3611110000001183547002 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!