ALLEGRO non profit - záujmové združenie občanov

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia ALLEGRO non profit - záujmové združenie občanov registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2011/2012.


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Železničiarska 22, 81104 Bratislava

IČO: 31796346

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: 2668080222 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!