Slovenské filozofické združenie pri SAV


Adresa: Klemensova 19, 81364 Bratislava

IČO: 00178993

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0431000000004001111106 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)