Mladý pes n.o.

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Mladý pes n.o. registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2011/2012.


Adresa: Kolískova 6, 841 0 Bratislava

IČO: 45 732 647

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: 1087422007 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Slovakia, a.s.)