Mladý pes n.o.

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Mladý pes n.o. registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2011/2012.


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Kolískova 6, 841 0 Bratislava

IČO: 45 732 647

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: 1087422007 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Slovakia, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!