Čistota Ružínskej priehrady, n.o.

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Čistota Ružínskej priehrady, n.o. registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2011/2012.


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Košická Belá 107, 044 6 Košická Belá

IČO: 35 583 371

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: 2625711688 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!