KromSocieta n.o.

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia KromSocieta n.o. registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2011/2012.


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Mlynská 2, 053 4 Krompachy

IČO: 35583169

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: 5023141423 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!