Nadácia Allianz

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Nadácia Allianz registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2011/2012.


Adresa: Dostojevského rad 4, 815 7 Bratislava

IČO: 00151700

Právna forma: Nadácia

IBAN číslo účtu: 2925853290 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)