Dobrovoľný hasičský zbor Bretejovce


Adresa: 082 03 Lemešany, 08203 Lemešany

IČO: 001774745208

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9075000000004014811451 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)