Obecný futbalový klub Teplička nad Váhom


Adresa: Športklub, ul. Školská 1007/16, 01301 Teplička nad Váhom

IČO: 00628433

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9756000000000357089001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)