LUBENÁ - združenie pre výskum, ochranu, propagáciu a šírenie tradičnej a ľudovej kultúry

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu LUBENÁ - združenie pre výskum, ochranu, propagáciu a šírenie tradičnej a ľudovej kultúry, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali LUBENÁ - združenie pre výskum, ochranu, propagáciu a šírenie tradičnej a ľudovej kultúry min. 40 hodín v roku 2017 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Poluvsie (nebolo pridelené súpisné číslo), 97216 Poluvsie

IČO: 00629065

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2711110000006606030009 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!