Spoločnosť Ježišova


Adresa: Panská 11, 81499 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 00599051

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

IBAN číslo účtu: SK5175000000000683254033 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)