Slovenský zväz záhradkárov - Okresný výbor


Adresa: M.R. Štefánika 32, 94001 Nové Zámky

E-mail: ovszznz@gmail.com

IČO: 00491292

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4652000000000014059863 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)