Slovenský Červený kríž, územný spolok Žiar nad Hronom


Adresa: SNP 94, 96501 Žiar nad Hronom

IČO: 00416151

Právna forma: Slovenský Červený kríž

IBAN číslo účtu: SK2702000000000002532422 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)