Inštitút Dcér Márie Pomocnice

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Inštitút Dcér Márie Pomocnice, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Inštitút Dcér Márie Pomocnice min. 40 hodín v roku 2016 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darujte organizácii Inštitút Dcér Márie Pomocnice viac než 2% z dane:

Adresa: Kremnická 17, 85101 Bratislava

Telefón: 02/ 638 14 954, 02/ 638 14 955

E-mail: slkfma@nextra.sk

IČO: 00677728

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

IBAN číslo účtu: SK8075000000004007868759 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)

Webová stránka: www.salezianky.sk

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!