Telovýchovná jednota Družstevník Letanovce


Adresa: Slovenského raja 6, 053 13 Letanovce

IČO: 00619728

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0256000000003443783001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)