EuroKONZULT Slovakia, n.o.

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia EuroKONZULT Slovakia, n.o. registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2009/2010.


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Hraničná 2, 04011 Košice

IČO: 31257054

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: 2388387553 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!