OMI, n.o.


Adresa: Cimborkova 11, 040 01 Košice

IČO: 35582456

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK5111000000002923889986 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)