Slovenská lekárska triatlonistická asociácia


Adresa: Metodova 1325/55, 94901 Nitra

E-mail: milan.dubaj@centrum.sk

IČO: 00681717

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2931000000004220044409 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)