ŠK Svätý Jur


Adresa: Športová 1, 900 21 Svätý Jur

IČO: 00609081

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7509000000000181953387 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)