Univerzita J. Selyeho


Adresa: Bratislavská cesta 3322, 94501 Komárno

IČO: 37961632

Právna forma: Subjekty výskumu a vývoja

IBAN číslo účtu: SK1181800000007000122835 / kód banky: 8180 (Štátna pokladnica)

Príjmy organizácie Univerzita J. Selyeho z 2% z dane:

RokPríjem
20165074.65 €
20154102.07 €
20143502.94 €
20133311.31 €
20123183.56 €
20105744.00 €