Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2016/2017.


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Akademická 2, 94921 Nitra

IČO: 00166723

Právna forma: Subjekty výskumu a vývoja

IBAN číslo účtu: SK2381800000007000005540 / kód banky: 8180 (Štátna pokladnica)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!