Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2018. Naposledy sa organizácia Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2016/2017.


Darujte organizácii Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied viac než 2% z dane:

Adresa: Akademická 2, 94921 Nitra

IČO: 00166723

Právna forma: Subjekty výskumu a vývoja

IBAN číslo účtu: SK2381800000007000005540 / kód banky: 8180 (Štátna pokladnica)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!