Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied

Notárska komora SR vydá zoznam príjemcov 2% pre rok 2020 až po 15.1. Údaje nie sú aktualizované pre aktuálny rok. Naposledy sa organizácia Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2018/2019.


Adresa: Dúbravská cesta 9, 84541 Bratislava

IČO: 00586927

Právna forma: Subjekty výskumu a vývoja

IBAN číslo účtu: SK0981800000007000612236 / kód banky: 8180 (Štátna pokladnica)