Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Dúbravská cesta 9, 84541 Bratislava

IČO: 00586927

Právna forma: Subjekty výskumu a vývoja

IBAN číslo účtu: SK0981800000007000612236 / kód banky: 8180 (Štátna pokladnica)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!