Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2018. Naposledy sa organizácia Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2008/2009.


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: ulica neuvedená, 05960

IČO: 00166529

Právna forma: Subjekty výskumu a vývoja

IBAN číslo účtu: 7000225447 / kód banky: ()

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!