Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre


Adresa: Tr. A. Hlinku 2, 94901 Nitra

IČO: 00397482

Právna forma: Subjekty výskumu a vývoja

IBAN číslo účtu: SK6081800000007000336032 / kód banky: 8180 (Štátna pokladnica)