Ústav orientalistiky Slovenskej akadémie vied


Adresa: Klemensova 19, 81364 Bratislava

IČO: 00681067

Právna forma: Subjekty výskumu a vývoja

IBAN číslo účtu: SK0981800000007000006762 / kód banky: 8180 (Štátna pokladnica)