Ústav orientalistiky SAV

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Ústav orientalistiky SAV, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Ústav orientalistiky SAV min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Klemensova 19, 81364 Bratislava

IČO: 00681067

Právna forma: Subjekty výskumu a vývoja

IBAN číslo účtu: SK0981800000007000006762 / kód banky: 8180 (Štátna pokladnica)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!