Telovýchovná jednota S T R A N Í K Teplička nad Váhom


Adresa: Teplička nad Váhom 605, 01301 Teplička nad Váhom

IČO: 00626473

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5109000000000076512782 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)