Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre


Adresa: Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra

IČO: 00157716

Právna forma: Subjekty výskumu a vývoja

IBAN číslo účtu: SK2981800000007000073041 / kód banky: 8180 (Štátna pokladnica)