Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Trieda Andreja Hlinku 1, 94974 Nitra

IČO: 00157716

Právna forma: Subjekty výskumu a vývoja

IBAN číslo účtu: SK2981800000007000073041 / kód banky: 8180 (Štátna pokladnica)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!