Slovenská lesnícka komora


Adresa: Študentská 20, 96001 Zvolen

IČO: 00625591

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK3002000000000028436412 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)