Prvá ľudová akadémia, n. o.

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2018. Naposledy sa organizácia Prvá ľudová akadémia, n. o. registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2008/2009.


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Prešovská 39, 82108 Bratislava

IČO: 37924311

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: 0179767374-0900 / kód banky: ()

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!