Žilinská univerzita v Žiline


Adresa: Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina

IČO: 00397563

Právna forma: Subjekty výskumu a vývoja

IBAN číslo účtu: SK4081800000007000080700 / kód banky: 8180 (Štátna pokladnica)