Telovýchovná jednota Slovan Smižany


Adresa: Nábrežná 1, 05311 Smižany

IČO: 00688533

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4356000000007504838001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)