Klub slovenských turistov

Náš klub vynikol v roku 1990. Má 32 000 členov. Združení sú v 620 odboroch a kluboch turistiky. Vyvíjkajú pestrú a bohatú činnosť v rôznych druhoch turistiky, v táborení a ochrane prírody. Ponúkame program všetkému obyvateľstvu (deťom, mládeži, dospelým).


Adresa: Záborského 33, 83103 Bratislava

Telefón: 02/ 492 492 21

E-mail: ustredie@kst.sk

IČO: 00688312

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4609000000000011484266 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)

Webová stránka: www.kst.sk