Rád klarisiek kapucínok na Slovensku


Adresa: Kopernica 98, 96701 Kopernica

IČO: 00699331

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

IBAN číslo účtu: SK4831000000004000237508 / kód banky: 3100 (Sberbank Slovensko, a. s.)