Klub Nového slova


Adresa: Vlčkova ulica 26, 811 04 Bratislava-mestská časť Staré Mesto

IČO: 00605051

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8211000000002624852008 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)