Slovenský červený kríž, územný spolok Prievidza


Adresa: Staničná 2, 97101 Prievidza

Telefón: 046/ 542 28 19, 0903 558 925

E-mail: sus.prievidza@redcross.sk

IČO: 00416118

Právna forma: Slovenský Červený kríž

IBAN číslo účtu: SK4002000000000002435382 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Webová stránka: www.redcross.sk