MAGNUS, n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu MAGNUS, n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali MAGNUS, n.o. min. 40 hodín v roku 2022 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Komenského 568/35, 8501 Bardejov

IČO: 51450402

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK1556000000009601707002 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!