Marína a Sládkovič, n. o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Marína a Sládkovič, n. o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Marína a Sládkovič, n. o. min. 40 hodín v roku 2022 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Radničné námestie 109/18, 96901 Banská Štiavnica

IČO: 50529994

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK1802000000003730799655 / kód banky: 200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!