SAMARITÁN, n.o.

Aj vďaka vašim 2% dane z príjmov pomáhame opatrovateľskou a prepravnou službou už 12ty rok starým, chorým a bezvládnym.


Adresa: Komenského 19, 03601 Martin

Telefón: 043/4237577

E-mail: samaritan@samaritan.sk

IČO: 36149721

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK4811110000006614809004 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)

Webová stránka: www.samaritan.sk

Príjmy organizácie SAMARITÁN, n.o. z 2% z dane:

RokPríjem
20165079.70 €
20154364.50 €
20145793.16 €
20137054.66 €
20128258.89 €
20119878.96 €
201010389.00 €
200919687.89 €