Život je cesta


Adresa: Cyrilometódska 3997/17, 94002 Nové Zámky

IČO: 51115336

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0983300000002601516263 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)