Združenie rodičov a priateľov školy pri ZŠ Školská 840, Lehnice


Adresa: Školská 840, 93037 Lehnice

IČO: 50136798

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8911110000001119010008 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)