Young Talent Support, n.f


Adresa: Ulica Pekárska 157/11, 91701 Trnava

IČO: 50916751

Právna forma: Neinvestičný fond

IBAN číslo účtu: SK6909000000005131660474 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)