Yes, For help n.o.


Adresa: Bratislavská 517, 91105 Trenčín

IČO: 51286289

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK4883300000002401412224 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)