Východoslovenské výskumné a dokumentačné centrum /skratka VVDC/


Adresa: Gagarinova 3, 07101 Michalovce

IČO: 50338102

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8911000000002949038880 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)